aa

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BỆNH VIỆN THÚ Y

VETERINARY TEACHING HOSPITAL
MG_8005-1024x683-1024x683

HUẤN LUYỆN THÚ CƯNG

Các ngày trong tuần 
(Cả ngày lễ và cuối tuần)
Sáng: 07:30 – 11:30
Chiều: 13:30 – 17:30
Email: vethospital.vnua@gmail.com
Phone: 02435 145 145
Hotline:  0399.065.115
Address: Bệnh viện Thú y, Ngõ 64, Ngô Xuân Quảng, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội, Việt Nam