aa

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BỆNH VIỆN THÚ Y

VETERINARY TEACHING HOSPITAL
MG_8005-1024x683-1024x683
Bệnh viện Thú y là trung tâm rèn luyện tay nghề lâm sàng cho sinh viên đại học; học viên cao học, nghiên cứu sinh ngành Thú y, Chăn nuôi – Thú y.
Là nơi triển khai thực hiện các học phần thực hành lâm sàng, phi lâm sàng của các môn học trong quá trình đào tạo ngành Thú y.
Mở các lớp đào tạo ngắn hạn chuyên môn Thú y cho Thú y cơ sở tại các địa phương.
Đào tạo cấp chứng chỉ trình độ chuyên môn trung cấp Thú y cho Thú y cơ sở;

Các ngày trong tuần
Sáng: 07:30 – 11:30
Chiều: 13:30 – 17:30

Phone
02435 145 145
Address
Bệnh Viện Thú Y, Ngõ 64, Ngô Xuân Quảng, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội, Vietnam