aa

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BỆNH VIỆN THÚ Y

VETERINARY TEACHING HOSPITAL
MG_8005-1024x683-1024x683

Image

Video

Video Playlist
1/5 videos
1
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước biểu dương ngày Thú Y | VTC16
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước biểu dương ngày Thú Y | VTC16
2
Khánh thành Bệnh viện Thú y lớn nhất Việt Nam | VNUA - VTV
Khánh thành Bệnh viện Thú y lớn nhất Việt Nam | VNUA - VTV
3
Giới thiệu Bệnh viện Thú y - Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Giới thiệu Bệnh viện Thú y - Học viện Nông nghiệp Việt Nam
4
Khánh thành Bệnh viện thú y lớn nhất Việt Nam
Khánh thành Bệnh viện thú y lớn nhất Việt Nam
5
70 năm ngành thú y Việt Nam
70 năm ngành thú y Việt Nam