aa

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BỆNH VIỆN THÚ Y

VETERINARY TEACHING HOSPITAL
MG_8005-1024x683-1024x683

PHÒNG THÍ NGHIỆM TRỌNG ĐIỂM CNSH THÚ Y

Phòng thí nghiệm trọng điểm CNSH Thú y

Địa chỉ: Tầng 3, Bệnh viện thú y, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Ngõ 64, Ngô Xuân Quảng Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội

Điện thoại: 02466805584

Email: phongthinghiem.iso.vnua@gmail.com

Giới thiệu chung :

Phòng thí nghiệm trọng điểm công nghệ sinh học Thú y được thành lập từ năm 2012 và là phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn ISO 17025/2005 với mã số Vilas 618 và Phòng Thử Nghiệm Ngành Nông Nghiệp mã số VN Las NN54. Phòng thí nghiệm hoạt động theo tiêu chuẩn ISO/IEC17025, ngoài việc đưa ra kết quả thử nghiệm, hiệu chuẩn có độ tin cậy cao dựa trên cơ sở khoa học; chuẩn hóa các phương pháp thử từ kinh nghiệm thành phương pháp thử có đủ độ tin cậy theo một thủ tục nhất định thì lợi ích khác là tiết kiệm được các nguồn lực cũng như khẳng định được vị thế của doanh nghiệp. Hiện nay chứng chỉ ISO/IEC 17025 được xem là giá trị cao nhất về lòng tin của khách hàng trong lĩnh vực thử nghiệm/hiệu chuẩn.

Chức năng của Phòng thí nghiệm trọng điểm Công nghệ sinh học thú y

 • Nghiên cứu khoa học và triển khai các ứng dụng khoa học và công nghệ trong lĩnh vực thú y và các lĩnh vực khoa học và công nghệ khác phù hợp định hướng hoạt động của Khoa thú y và của Học viện;
 • Tư vấn và thực hiện công tác chuyển giao khoa học và công nghệ trong lĩnh vực chăn nuôi thú y;
 • Phân lập, giám định các tác nhân vi sinh vật gây bệnh cho vật nuôi, chẩn đoán và phân tích kỹ thuật trong lĩnh vực thú y;
 • Đào tạo và cung cấp dịch vụ đào tạo thú y cho các tổ chức/doanh nghiệp theo yêu cầu.
 • Liên kết và hợp tác về nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ với các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước trong lĩnh vực thú y theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ của Phòng thí nghiệm trọng điểm Công nghệ sinh học thú y

 • Xây dựng các chương trình, dự án khoa học công nghệ ngắn hạn, dài hạn, kế hoạch công tác hàng năm, trình Trưởng khoa thú y phê duyệt để tổ chức thực hiện;
 • Tổ chức và thực hiện các đề tài, dự án khoa học và công nghệ trong lĩnh vực thú y và các lĩnh vực khác phù hợp với định hướng chiến lược, hoạt động nghiên cứu khoa học của Khoa thú y;
 • Tổ chức thực hiện các hợp đồng nghiên cứu và phát triển khoa học công nghệ do các doanh nghiệp, các tổ chức yêu cầu;
 • Thực hiện các dịch vụ thú y như tư vấn, chẩn đoán xét nghiệm và chuyển giao khoa học kỹ thuật phục vụ lĩnh vực nghiên cứu khoa học kỹ thuật thú y cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo luật định;
 • Thực hiện các dịch vụ tư vấn kỹ thuật cho các dự án khoa học và công nghệ liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu thú y, sản xuất vắc-xin thú y, đào tạo và phổ biến ứng dụng các tri thức khoa học thú y vào thực tiễn;
 • Tổ chức giới thiệu và xuất bản các ấn phẩm khoa học, góp phần phổ biến tri thức khoa học và công nghệ;
 • Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, tài sản, kinh phí của phòng thí nghiệm theo quy định, chế độ của Nhà nước và của Khoa thú y;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Giám đốc Khoa thú y.

Phòng thí nghiệm trọng điểm công nghệ sinh học Thú y được thành lập từ năm 2012 và là phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn ISO 17025/2005 với mã số Vilas 618 và Phòng Thử Nghiệm Ngành Nông Nghiệp mã số VN Las NN54. Phòng thí nghiệm hoạt động theo tiêu chuẩn ISO/IEC17025, ngoài việc đưa ra kết quả thử nghiệm, hiệu chuẩn có độ tin cậy cao dựa trên cơ sở khoa học; chuẩn hóa các phương pháp thử từ kinh nghiệm thành phương pháp thử có đủ độ tin cậy theo một thủ tục nhất định thì lợi ích khác là tiết kiệm được các nguồn lực cũng như khẳng định được vị thế của doanh nghiệp. Hiện nay chứng chỉ ISO/IEC 17025 được xem là giá trị cao nhất về lòng tin của khách hàng trong lĩnh vực thử nghiệm/hiệu chuẩn.

Đang cập nhật

  1. Hướng nghiên cứu chính
  • Bệnh lý học của các bệnh truyền nhiễm của gia súc và gia cầm
  • Bệnh truyền lây giữa người và động vật
  • Bệnh lý học các bệnh ký sinh trùng và bệnh do protozoa gây ra
  • Bệnh lý học các bệnh nhiễm độc và vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm
  • Bệnh ung thư ở động vật
  1. Các đề tài và công trình nghiên cứu khoa học

Đang cập nhật